Drodzy  Przyjaciele

    Zapraszamy was serdecznie do Jerozolimy na Succot 2015.
Po raz kolejny pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie naszego Ojca i spędzić
z Nim ten  szczególnych czas. Planujemy skupić się wyłącznie wokół
UWIELBIENIA i  zatroszczyć  o BOŻĄ  OBECNOŚĆ.

Przez ostatnie lata zaobserwowaliśmy jak znaczące i cenne jest przebywanie
razem. Dlatego bardzo zależy nam na tym, byśmy wszyscy nocowali w jednym
miejscu, jadali przy jednym stole,  wieczorami dzielili się  doświadczeniami
a wszelkie wycieczki odłożyli na inny termin.

Wykorzystajmy te dni, by wspólnie przeżywać/ spędzić te Święta skupieni na
Bogu, z wdzięcznością oddając mu chwałę, wołając:

... Święty, święty jest Pan Zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały jego..."

                                                                                         Ks. Izajasza 6;3

Jerzy i Małgorzata Rycharscy

 

Miejsce : Jerozolima ,prawdopodobnie  Clal  Center,

Termin:  rozpoczynamy  dn. 27 września 2015 r. - niedziela godz. 18.00            

            kończymy dn. 4 października 2015 r.    -niedziela godz. 18.00

Hotel:  planujemy rezerwacje hotelu od  27.09 – 05.10.2015. Jesteśmy w trakcie ustalania miejsca w dobrej cenie.

 Transport:  dojazd we własnym zakresie.

 

    Mów do synow izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. Kpł 23:2

    Święto Szałasów będziesz obchodził przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach; przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna z pośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnym rękami. 

 V Moj 16:13-16

    To właśnie w Izraelu, czytając Zachariasza zrodziło się pragnienie pielgrzymowania na święta Pana.  W czasie następnego pobytu w Jerozolimie doświadczyliśmy tego jak Bóg się porusza, było to ponad naturalne nawiedzenie jakiego nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Przez to doświadczenie Bóg zwrócił naszą uwagę na Święto Namiotów. 

    Z trzech najważniejszych świąt, które dał nam Bóg - Święto Namiotów jest świętem, którego warstwa prorocza się jeszcze nie wypełniła, a mówi nam ona o zebraniu ostatniego żniwa – przebudzenia wsród narodów.

    Ten czas ma być wezwaniem dla narodów do zgromadzenia w Jerozolimie. Chcemy stanąć w jedności przed Panem, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni święta - oddając Mu hołd i radując się Nim. Będziemy ogłaszać czas żniwa i uwalniać błogosławieństwo dla naszego kraju i dla Izraela, będziemy Go uwielbiać i modlić się,  jednocześnie dzieląc się tym, co Bóg robi pośród nas.

    Chcemy by równolegle w Jerozolimie i Kaliszu, w czasie trwania Święta Namiotów przez 7 dni, 24 godziny na dobę płynęło uwielbienie. Każdy z dwunastu narodów będzie prowadził uwielbienie przez 2 godziny podczas każdej doby w Kaliszu, a poszczególne zespoły Polaków w tym samym czasie będą w 2-godzinnych sesjach uwielbiać Boga w Jerozolimie.

Kluczowe słowa/tematy, na które w tym czasie chcemy zwracać szczególną uwagę:

  1. Uwielbienie – Cel Święta Namiotów
  2. Żniwo - Ogłaszanie i proklamowanie. Prorokowanie. Żniwo czasów ostatecznych.
  3. Radość – Obfitość żniw i radości. (Powtórzonego Prawa 16:13-14)
  4. Słowo Boże - Ogłaszanie i modlenie się Słowem pochodzącym od Boga, danym na ten czas.
  5. Pragnienie - Woda żywa.(Jana 7)
  6. Świętowanie - Gościnność. Radosne bycie razem i świętowanie tego, co nadchodzi.
  7. Jedność - Miejsce Bożej obecności, z której może być uwolnione namaszczenie apostolskie dla całej Europy.
  8. Czytanie tory Słowa Bożego.